WeB SaYFaMıZ Yenilendi!!!
  FRONTPAGE KULLANIMI
 

Web tasarımı için kullanılan bir programdır. Çalıştırmak için;

1. Başlat düğmesini tıklayın.
2. Programlar menüsünde Internet Explorer seçeneğine gelin.
3. FrontPage Express komutunu verin.

FrontPage Express programı bilgisayarınızda kurulu değil ise Denetim masası/Program Ekle-Kaldır/Windows Kur a gelin. Internet Araçları içinde FrontPage Express onay kutusunu işaretleyin.

FrontPage Express (FPE) penceresinde açılan pencere, kullanım tekniği açısından herhangi bir kelime işlem programından, Word gibi, bir farkı yoktur. Web sayfasına yazılan veya eklenenler için FPE geri planda HTML kodu üretir. Böylece hiçbir HTML deyimi öğrenmeden Web tasarımı hakkında bilgi edinmek mümkün olur. Ancak Web sayfası hazırlama işlemini meslek edinmek isteyen biri, FPE gibi HTML editörlerine güvenmemeleri gerekir. Bir Web tasarımcısı HTML  deyimlerini iyi  öğrenmelidir.
Çünkü FPE gibi ile hazırlanan HTML koduna müdahale etmek gerekebilir. İyi bir Web sayfası hazırlamak için JAVA gibi programlama dillerini kullanmak gerekir. FPE programının ürettiği HTML kodlarını görüntülemek için Görünüm/HTML komutunu verin. Burada yapılan değişikliklerde FPE de etkili olacaktır.

2.3.1 Kayıt

1. FPE penceresinde açılan yeni, Adsız Normal Sayfa, dosyanın hemen başına adınızı yazın.
2. Dosya menüsünden Kaydet komutunu verin.
3. Açılan menüden sayfa başlığı nı belirleyin. (Bunu yapmazsanız safanın ilk satırı sayfa başlığı olarak kabul edilir.)
3. Dosya Olarak düğmesini tıklayın. (Bir diyalog kutusu açılır. Buraya dosyayı kaydedeceğiniz konumu 
belirtin. Dosya adını yazıp uzantısını htm olarak belirtin.Örneğin Masaüstüne ilk.htm. Bu şekilde htm uzantılı dosya
Internet Explorer (IE) dosyasına çevrilir. Dosyanız kaydolduktan sonra FPE sayfasında adı görülecektir)
4. Masaüstüne geçip açmış olduğunuz IE dosyasını çift tıklayın. (IE penceresi açılır)
5. FPE sayfasına geri dönün.

2.3.2 Font ve Punto Ayarları

1. FPE penceresinde adınızı ve soyadınızı yazın.
2. Word programında oluğu gibi yazdığınız metni seçili duruma getirin.
3. Biçim menüsünden Yazı Tipi komutunu verin. (Yazı Tipi diyalog kutusu açılır)
4. Bu diyalog kutusundan yazı tipi, biçemi, boyutu ve rengini ayarlayın.
(Bu işlemleri araç çubuğunu kullanarak da yapabilirsiniz)
5. Tamam düğmesini tıklayın.

2.3.4 Paragraf Biçimlendirme

1. FPE penceresinde iki satırdan oluşan bir metin hazırlayın.
2. İmleçi ikinci satırın sonuna getirin.
3. Biçim menüsünden Paragraf komutunu verin. (Paragraf diyalog kutusu açılır)
4. Bu diyalog kutusunda Pargraf biçimi, Hizalama ayarlarını yapın.
(Aynı işlemleri araç çubuğunu kullanarak da yapabilirsiniz )
5. Tamam ı tıklayın.

 

2.3.5 Artalan (Zemin) Rengi seçimi

1. Biçim menüsünden Artalan komutunu verin. (Sayfa özellikleri diyalog kutusu gelir)
2. Bu diyalog kutusundan metin rengi ve artalan rengi ayarlarını yapın.
3. Artalan onay kutusu seçili duruma getirilirse artalana yerleştirmek için dosya belirlemeniz istenir.Gözat düğmesini tıklayarak istenen resim dosyası hard diskten bulun ve düğmesini tıklayın.
4. Tamam ı tıklayın.

2.3.6 Tablo Hazırlama

1. Tablo menüsünden Tablo Ekle komutunu verin. (Tablo Ekle diyalog kutusu açılır)
2. Bu diyalog kutusundan, Tablonun satır, sütun sayısı, kenarlık, hücre aralığı ve hizalama ayarlarını yapın.
3. Tamam düğmesini tıklayın. (Tablo, FPE penceresinde görünür)
4. Tabloyu isteğiniz gibi doldurun.
5. Tablo menüsünden Tablo Özellikleri komutunu verin. (Tablo özellikleri diyalog kutusu açılır)
6. Genişlik ve Tablo Rengi ayarlarını yapın.
7. Tamam ı tıklayın.
8. Tablo menüsünden Hücre Özellikleri komutunu verin. (Hücre Özellikleri Diyalog kutusu açılır)
Burada Hücre içine yazdığınız metni hizalayabilirsiniz. Ayrıca Tablonun  artalan rengini de belirleyebilirsiniz.
9. Bu işlemlerden sonra Tamam ı tıklayın.
10.Tabloda istediğiniz satırı veya sütunu seçili duruma getirin.
11.Düzen menüsünden Temizle komutunu verin.

2.3.7 Sayfaya Resim Ekleme

1. Ekle menüsünden Resim komutunu verin. (Görüntü diyalog kutusu açılır)
2. Çıkan diyalog kutusundan
a)    Eğer sayfaya yerleştirilecek resim dosyasını Internet’ten almak  istiyorsanız Konumdan radyo düğmesini seçili duruma getirip Internet  adresini yazın.
b)    Eğer sayfaya yerleştirilecek resim dosyasının sabit diskinizden almak
İstiyorsanız Gözat düğmesini tıklayın. Dosyanın konumunu bulup aç düğmesini tıklayın.
(Resim dosyası sayfada görülür)
3. Sayfada bulunan resmin üzerine gelip farenin sağ tuşuna basın. (Bir menü açılır)
4. Çıkan menüden Görüntü Özellikleri komutunu verin. (Görüntü özellikleri diyalog kutusu açılır)
5. Bu diyalog kutusundan Görüntü sekmesini seçin.
6. Burada hizalama,kenarlık verme ve boyut ayarlarını yapın.
7. Tamam ı tıklayın.

2.3.8 Sayfalara Video Dosyası Ekleme

1. Ekle menüsüne gelip Video komutunu verin.
(Video diyalog kutusu açılır)
2. a) Dosyadan radyo düğmesini seçerseniz, sabit diskinizde bulunan Video
dosyalarını Gözat düğmesini tıklayarak,
c)    Konumdan radyo düğmesini seçerseniz, Internet’te (belli bir adreste)
   bulunan Video dosyasını ekleyebilirsiniz.
3. 2. Adımda  a) seçeneğini seçmişseniz, dosyanın konumunu bulup aç
düğmesini tıklayın.
(FPE sayfasına eklenen Video dosyası bir kare ile gösterilir. Bu işlemin 
çalışmasını görmek için IE dosyanıza bakın)
4. FPE sayfasında video dosyasını temsil eden karenin üzerine gelip farenin
sağ tuşuna basın.
(Bir menü açılır)
5. Açılan menüden Görüntü özellikleri komutunu verin.
(Görüntü özellikleri diyalog kutusu açılır)
6. Bu diyalog kutusundan Başlangıç bölümünde Fare Geldiğinde onay kutusunu
işaretleyin.
(Normalde bu işlem yapılmazsa IE dosyası çalıştırılır çalıştırılmaz 
video Web sayfasında çalışmaya başlar. Bu işlem sayesinde IE sayfasında
fare video dosyasının üzerine geldiğinde, video dosyası çalışmaya
başlar. Ayrıca aynı menüde Devamlı onay kutusu işaretlenmezse Döngü
kısmından IE sayfasının içinde dosaya çalışmaya başladığında kaç kez
tekrarlanacağı belirlenir)
7. Tamam düğmesini tıklayın.
8. Yapılan değişiklikleri IE dosyanızda inceleyin.

Not: Resim, Video gibi dosyaların IE sayfasında sağda, veya ortada gösterilmesi için; FPE sayfasında bu dosyaları temsil eden simgelerin, imleçi kullanarak, sonuna gelin. Biçim menüsünden Paragraf komutunu verin. Paragraf Hizala kısmında sözü geçen ayarlar yapılabilir.

2.3.9 Artalana Ses Ekleme

1. Ekle menüsünden Artalan Sesi komutunu verin.
(Artalan Sesi diyalog kutusu açılır)
2. Açılan diyalog kutusundan -ister sabit diskinizden, ister Internet’ten-
belirtilen konumdan dosyanızı ekleyin.
(Bu dosya eklendiğine Web sayfanız açılınca artalandan seçtiğiniz ses
duyulur)

2.3.10 Yatay Çizgi Ekleme

1. Ekle menüsünden Yatay Çizgi komutunu verin.
(FPE sayfasında imleçin bulunduğu satıra boydan boya yatay çizgi
eklenir)
2. Çizginin üzerine gelip farenin sağ tuşuna basın.
(Bir menü açılır)
3. Açılan menüden Yatay Çizgi Özellikleri komutunu verin.
(Yatay Çizgi Özellikleri diyalog kutusu açılır)
4. Bu diyalog kutusundan, çizgi genişliği(boyu), yüksekliği(kalınlığı),
hizalaması, rengi gibi ayarlamaları yapın.
5. Tamam ı tıklayın.

2.3.11 Simge Ekleme

1. Ekle menüsünden Simge komutunu verin.
(Simge diyalog kutusu açılır)
2. Sayfanıza eklemek istediğiniz simgeyi seçip Ekle düğmesini tıklayın.
3. Kapat Düğmesini tıklayın.

2.3.12 Kayan Yazı Ekleme

1. Ekle menüsünden Kayan Yazı komutunu verin.
(Afiş Özellikleri diyalog kutusu açılır)
2. Metin kutusuna hareket etmesini istediğiniz metni yazın.
3. Yön, Hareket hızı, Davranış, Hizalama, Renk ... ayarlarını yapın.
4. Tamam ı tıklayın.

2.3.13 E-Mail Ekleme

1. Ekle menüsünden Köprü komutunu verin.
(Köprü Oluştur diyalog kutusu açılır)
2. Köprü Türü açılır menüden mailto: seçeneğini seçin.
3. URL metin kutusuna e-mail adresini yazın.
4. Tamam ı tıklayın.

2.3.14 Başka Sitelere Bağlantı Ekleme

1. Ekle menüsünden Köprü komutunu verin.
(Köprü Oluştur diyalog kutusu açılır)
2. Köprü Türü açılır menüden http:// seçeneğini seçin.
3. URL metin kutusuna Internet adresini yazın.
4. Tamam ı tıklayın.

2.3.14 Bilgisayarınızda Bulunan Başka Dosyalara Bağlantı Ekleme

İki yeni dosyanın birbirine bağlanması:

1. Yeni bir FPE sayfası açın. Adınızı,Soyadınızı ve Bölümünüzü yazın.
2. Yaptıklarınızı Masaüstüne X.html adıyla kaydedin.
3. Dosya menüsünden Kapat komutunu verin.
4. Dosya menüsünden Yeni komutunu verin.
5. Başka bir FPE sayfası açın. Okul numaranızı yazın.
6. Son yaptığınızı Y.html olarak Masaüstüne kaydedin.
8. X.html FPE dosyasına geri dönün.
9. Bu dosyanın alt kısmına Y dosyasına bağlantı yazın.
10.Son yazdığınız metni seçili duruma getirin.
11.Düzen menüsünden Köprü komutunu verin.
(Köprü Oluştur diyalog kutusu açılır.)
12.Köprü Türü açılır menüden file:// seçeneğini seçin.
13.file:// kısmından sonraki kısma dosyanın konumunu yazın.
14.Tüm yaptıklarınızı kaydedip IE penceresinde bağlantıları görün.

2.3.15 Form Alanı Ekleme

1. Ekle menüsünden Form Alanı seçeneğinin üstüne gelin.
(Yeni bir menü oluşur. isteğe bağlı metin kutusu, onay kutusu... gibi
seçenekler vardır)
2. Bu menüden Açılır Menü komutunu verin.
(Boş Açılır Menü FPE sayfasında görülür)
3. Boş Açılır Menünün üstüne gelip farenin sağ tuşuna basın.
(Bir menü açılır)
4. Açılan menüden Form Alanı Özellikleri komutunu verin.
(Açılır Menü Özellikleri diyalog kutusu açılır)
5. Ekle düğmesini tıklayın.
(Seçenek Ekle diyalog kutusu açılır)
6. Web sayfanızda liste kutusunda yer almasını istediğiniz seçeneği Seçenek
metin kutusuna yazın.
7. Tamam ı tıklayın.
(Yazdığınız seçenek IE da liste kutusundadır. Listeye yeni seçenek
eklemek için fare ile Açılır menünün üstüne gelip çift klik yapın.
5.,6.,7. Maddeleri tekrarlayın)

2.3.16 Madde İmleri ve Numaralandırma

1. Biçim menüsünden Madde İmleri ve Numaralandırma komutunu verin.
(Liste Özellikleri diyalog kutusu açılır.)
2. Bu diyalog kutusundan madde halinde yazılacak bilgiler ister Madde
İmleri, ister Numaralı olarak sıralanabilir. Bunlardan birini seçip
Tamam ı tıklayın.
(FPE sayfasında seçmiş olduğunuz madde imi veya numara görünür)
3. Her madde için bir kez enter tuşuna basın. Enter tuşuna arka arkaya
iki kez basıldığında maddeleme işlemi sona erecektir.
(Bu işlemleri araç çubuğunu kullanarak da yapabilirsiniz)

2.3.17 Web Sayfası Hazırlama Sihirbazı

Şimdiye kadar Normal sayfa olarak adlandırılan FPE sayfaları anlatıldı. Web sayfanıza Form Sayfası, Araştırma Formu, Onay Formu gibi Form sayfaları da eklenebilir. Bu Form istenilen adrese gönderilebilir. Bu kısımda FPE ile birlikte verilen sihirbazlar hakkında bilgi verilecektir.

Bunun için:

1. FPE editöründe Dosya menüsünden Yeni komutunu verin.
(Yeni Sayfa diyalog kutusu açılır)
2. Bu diyalog kutusundan Form Sayfası Sihirbazı’nı seçin.
(Form Sayfası diyalog kutusu açılır)
3. İleri yi tıklayın.
4. Sayfa URL’si metin kutusuna form01.htm, Sayfa Başlığı metin kutusuna
deneme yazın.
5. Ekle düğmesini tıklayın.
(Form Sayfası diyalog kutusu değişikliğe uğrar)
6. Bilgi Girisi olarak Kişisel Bilgiler komutunu verip Tamam ı tıklayın.
(Yeni bir diyaog kutusu açılır)
7. Formda istediğiniz giriş bilgileri radyo düğmeleri ve onay kutularını
işaretleyerek belirleyin.
8. Son düğmesini tıklayın.
(Bilgi Formu hazırlanmış olacaktır)

 

 

 
  iyi.tc Genel Türk Web Siteleri - Toplist Bedava Hit Siteler toplist Toplist  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=